- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม,วิทยาศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด หรือเกี่ยวข้อง

- มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมัน,ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือ)

- สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- มีความมุ่งมั่นที่ทำงานด้านการขาย

หมายเหตุ

1. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง                                         
2. สวัสดิการของบริษัทฯมี :  ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา โบนัส ชุดฟอร์มพนักงาน  ตรวจสุขภาพประจำปี การแข่งขันกีฬาภายใน ท่องเที่ยวประจำปี ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
3. มีบ้านพักสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิคไฟฟ้า

สนใจติดต่อ : คุณบุษยมาส    บุญญวน    เจ้าหน้าที่บุคคล / แผนกการจัดการ

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 754/31-32 ซ.ปุณณวถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

โทร. 0-2332-8246-7, 0-2332-7700-3 ต่อ 203 โทรสาร 0-2311-4840

www.thaisteam.co.th  E-mail : personal@thaisteam.co.th

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Company TVC

 

 

รับข่าวสารจากเรา