- เพศหญิง อายุ 23-30 ปี เท่านั้น

- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน

- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการทำงาน

- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ และพิมพ์งานได้คล่องแคล่วว่องไว

- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ

1. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง                                         
2. สวัสดิการของบริษัทฯมี :  ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา โบนัส ชุดฟอร์มพนักงาน  ตรวจสุขภาพประจำปี การแข่งขันกีฬาภายใน ท่องเที่ยวประจำปี ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
3. มีบ้านพักสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิคไฟฟ้า

สนใจติดต่อ : คุณบุษยมาส    บุญญวน    เจ้าหน้าที่บุคคล / แผนกการจัดการ

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 754/31-32 ซ.ปุณณวถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

โทร. 0-2332-8246-7, 0-2332-7700-3 ต่อ 203 โทรสาร 0-2311-4840

www.thaisteam.co.th  E-mail : personal@thaisteam.co.th

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Company TVC

 

 

รับข่าวสารจากเรา