ถาม-ตอบ

% CH4 ของก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับใช้กับ Burner ควรมีอย่างน้อยกี่ %

ไม่ควรต่ำกว่า  55% ถ้า %CH4 ต่ำกว่านี้ไม่ควรทำการจุด Burner เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้

ข้อแตกต่างระหว่าง Hot oil boiler และ Steam boiler ?

Hot oil Boiler จะเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูง เช่น อุตสาหกรรมแป้งมัน เป็นต้น เพราะถ้าใช้เป็น Steam boiler ความดันที่ใช้งานจะสูงตามอุณหภูมิ ทำให้เสี่ยงในการเกิดอันตรายได้ แต่ทั้งนี้หากเครื่องจักรใช้เป็น Direct steam ก็ไม่สามารถใช้ระบบ Hot oil boiler ได้ เนื่องจาก Hot oil boiler เป็นระบบปิด ของเหลวที่อยู่ในระบบใช้หลักการถ่ายเทความร้อนเท่านั้นไม่สามารถปนกับอาหารได้

เชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับ Steam boiler Once Through Type ?

Boiler ชนิดนี้เป็น Water tube แบบไหลผ่านทางเดียว ดังนั้นเชื้อเพลิงที่ใช้ควรเป็น Gas หรือน้ำมันดีเซลเท่านั้น เนื่องจากน้ำมันเตา จะมีเขม่าสูงทำให้เกาะผนัง tube ได้ง่าย และจะส่งผลกับ tube ในระยะยาวได้ 

ข้อแตกต่างของระบบ Hot oil system ที่เป็นระบบปิดและระบบเปิด?

- Hot oil system ระบบเปิด น้ำมันในระบบจะสามารถสัมผัสกับอากาศได้ ซึ่งน้ำมัน hot oil ในระบบจะเสื่อมสภาพเร็ว

- Hot oil system ระบบปิด  น้ำมันในระบบจะโดน Seal ด้วยน้ำมันเย็นในระบบหรือไนโตรเจน ทำให้น้ำมัน hot oil ไม่สัมผัสกับอากาศส่งผลให้อายุการใช้งานของน้ำมันในระบบยาวนานยิ่งขึ้น

 

เชื้อเพลิงใดเหมาะสมกับการติดตั้งระบบ Economizer และมีผลประหยัดที่ดี?

ระบบ Economizers เป็นระบบแลกดึงพลังงานจากไอเสียกลับมาใช้งาน สามารถติดตั้งได้กับ ฺBoiler ทุกเชื้อเพลิง แต่เชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการติดตั้งที่สุด จะเป็น GAS เนื่องจาก dew point ต่ำสามารถดึงพลังงานได้สูง โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการควบแน่นของน้ำในปล่อง ทั้งนี้การติดตั้งระบบ Economizers ที่ดีควรคำนึงถึงการใช้งาน, คุณภาพน้ำ และการดึงพลังงานที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมีการติดตั้งระบบ Gas cleaner สำหรับ Bio gas ที่นำไปใช้กับ Burner ?

ควรมีการติดตั้งระบบ Gas cleaner เพื่อช่วยในการป้องกันอุปกรณ์ของชุด Gas train ก่อนเข้า ฺ Burner โดยปกติอุปกรณ์ จะสามารถทน H2S ได้ ประมาณ 1,500 ppm แต่ส่วนใหญ่ H2S ที่ออกจากบ่อจะประมาณ 3,000 ppm ขึ้นไป

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaisteam.co.th/index.php/products/bio-gas-system 

Company TVC

 

 

รับข่าวสารจากเรา